• Siden Aust-Agder og Vest-Agder skal slås sammen, lanseres nå planer om et helt nytt fylkeshus sentralt plassert i Kristiansand. Dagens anlegg i Tordenskjolds gate er ikke godt nok. FOTO: Kollstad, Reidar

Planlegger helt nytt fylkeshus

Helt nytt fylkeshus til 250 ansatte planlegges i Kristiansand i forbindelse med fylkessammenslåingen. Begrunnelse: Effektiv drift.