Illustrasjonen viser hvordan Tangvall Park i Kleplandsveien vil se ut når bygget står ferdig sommeren 2020. I første etasje kommer ny Kiwi-butikk, i etasjene over 54 leiligheter. Det eksisterende, lave bygget til venstre, er Søgne omsorgssenter. I bakgrunnen skimtes E 39. Illustrasjonen viser hvordan Tangvall Park i Kleplandsveien vil se ut når bygget står ferdig sommeren 2020. I første etasje kommer ny Kiwi-butikk, i etasjene over 54 leiligheter. Det eksisterende, lave bygget til venstre, er Søgne omsorgssenter. I bakgrunnen skimtes E 39. Foto: Spiss Arkitekter/Wehus 3D

Kniver om å selge leiligheter på Tangvall