De skal bygge Iveland Kraftverk

Veidekke Entreprenør og Alstom Vannkraft er tildelt hovedkontraktene for bygging av Agder Energis nye kraftverk i Iveland.