• KJEMPER FOR VENNESLA: Ordfører Torhild Bransdal tror en avgjørelse om et nytt storfengsel i Agder tas i løpet av året. Hun mener behovet er stort, og det må synliggjøres godt. Her mener hun Agder-benken har et stort ansvar. FOTO: Frode Lindblom

- Fengsel vil bety mye for Vennesla

Vennesla kommune innhenter ekstern hjelp i fengselskampen. Ordfører Torhild Bransdal håper på 300 statlige arbeidsplasser.