KRISTIANSAND: Det er sjøfartsdirektør Rune Teisrud som har bedt Nærings— og handelsdepartementet om en nærmere redegjørelse om saken. Verken Sjørfartsdirektoratet eller embetsverket i Gabrielsens departement ville gi mannen sertifikat.Striden dreier seg om opptjent fartstid som er nødvendig for å få maskinførersertifikat klasse 2. Sjømannen har seilt med sterkere motor enn tillatt og derfor ikke fått godkjent fartstiden før Gabrielsen grep inn.Ministeren selv avviser at han har drevet noen form for forskjellsbehandling. De som har behandlet saken før ham har vist til to liknende saker hvor sertifikat ikke er blitt gitt. Gabrielsen mener ifølge DN at sakene ikke er sammenliknbare. CHRISTIAN STAVIK