Sivilforsvaret testet onsdag signalet «viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

På Sørlandet gjelder dette i kommunene Kristiansand, Vennesla og Arendal, opplyser distriktssjef Dag Svindseth i Sivilforsvaret til Fædrelandsvennen.

Signalet ble sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Dette signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

To ganger i året

Sivilforsvaret pleier å teste varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år.

Rundt om i landet er det om lag 1250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, sjef for Sivilforsvaret, i en pressemelding.

Ifølge Svindseth er plasseringene av tyfonanleggene basert på tidligere risiko- og sårbarhetsanalyser.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Knudsen jr.

Mobiltelefon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at de for tiden jobber med et supplement til dagens tyfonvarsling.

Sammen med Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil de få på plass en løsning for masseutsendelse av varslinger til mobiltelefoner. Denne løsningen vil gjøre det mulig å sende ut varsel nasjonalt eller til mobiltelefoner innenfor et bestemt område.

Her kan du se DSBs kartoversikt over hvor tyfonene er plassert i Kristiansand, Vennesla og Arendal.