Brann i overtent enebolig slokket – holder vakt

foto