Flere sliter etter sommeren: – Ser ingen lys i enden av tunnelen