Saluttkommandør, Ole Martin Steene, mener fordelingen av saluttbatterier i Norge er ujevn og synes det er synd at Forsvaret nå skal flytte M101-kanonene til Oscarsborg. Saluttkommandør, Ole Martin Steene, mener fordelingen av saluttbatterier i Norge er ujevn og synes det er synd at Forsvaret nå skal flytte M101-kanonene til Oscarsborg. Foto: Anne Sofie Mevold Tysland

Siste rest av Forsvaret forlater Sørlandet