• Skuta «W. Klitgaard», en tro kopi av motorkutteren «Olga Elisabeth», seiler inn Åloflåna i Søgne. Om bord i skuta er etterkommere av Peder Theodor Govertsen, som regnes som en krumtapp i forretningsvirksomheten på Ålo i en mannsalder. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Historien kom seilende til Ålo

118 år etter at «Olga Elisabeth» stevnet inn mot Ålo og startet et nytt, stolt kapittel i fiskerihavnas historie, var det nesten så historien gjentok seg.