• Politikere og grunneiere på tur til Egersund for å ta vindmøller i nærmere øyesyn mandag denne uka. Frank Bjørndal, en av grunneierne som var med på turen, kritiserer politikerne for manglende oppmøte og generelt dårlig behandling av av vindkraft-saken. FOTO: Kjetil Nygaard

Grunn­eiere vil bytte kommune: – Poli­tikerne negli­sjerer gårdens nærings­grunnlag

De ønsker vindkraft på eiendommen sin. Men flere grunneiere føler seg dårlig behandlet av politikerne, og vil nå søke om å flytte kommunegrensa.