Innfører kamera­over­våkning i slakte­rier: – Helt greit for oss, vi har ingen­ting å skjule