Slakter Jens Eide synes det er helt greit med kameraovervåkning i norske slakterier. Slakter Jens Eide synes det er helt greit med kameraovervåkning i norske slakterier. Foto: Heida Gudmundsdottir

Innfører kamera­over­våkning i slakte­rier: – Helt greit for oss, vi har ingen­ting å skjule