• Rune Eikeland angret på at tobakkskvoten var lovet bort. Neste gang går mandalitten for vin istedenfor røyk. Her blir han ekspedert av ekspeditør Roar Åteigen. FOTO: Ragnheidur Gudmundsdottir

Dumper røyken til fordel for rødvin

Runar Eikeland vil heretter droppe tobakk og kjøpe mer vin etter at reglene for taxfree-kvote ble endret 1. juli.