• En rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt slår fast at man må regne med at det tar over et år å fylle op et tilbud som Jegersberg gård. Rapporten er kritisk til at politikerne ble forespeilet at stedet skulle fylles raskt opp og at de ikke fikk en klar nok fremstilling av hva prosjektet ville koste. FOTO: Reidar Kollstad

Fire beboere på senter til 32 millioner

Da politikerne vedtok å starte opp behandlingstilbudet Jegersberg gård, ble de lovet at senteret ville være fylt opp kort tid etter oppstart. Slik gikk det ikke.