• VIL IKKE FRITA: Arne Gulbrandsen (Frp) vil ikke frita Svenny Karlson og Tor Audun Danielsen fra eiendomsskattenemnda. Fra høyre Einar Holmer-Hoven (H), Gulbrandsen, Hege Marie Holthe (H), Ingebjørg Rudihagen (KrF), Arne Thomassen (H), Leif Vagle (Ap), Abel Cecilie Hanssen (Ap), Jens Olai Justvik (V) og Dina Helen Stendal (H)

- Søker om fritak fordi de er politisk uenig

Arne Gulbrandsen (Frp) mener Svenny Karlson (SV) og Tor Audun Danielsen (V) ikke kan fritas for vervene sine i eiendomsskattenemnda.