• På møtet onsdag kveld ble det klart at fau ved Grim ikke vil ta på seg å organisere foreldreundervisning, men leder Arild Storm Larsen vil for egen del arbeide for å få dette til i egen klasse. FOTO: Tore André Baardsen

Ikke samordnet foreldreundervisning

Siden foreldrene ikke får benytte lokalene til Grim skole til undervisning og leksehjelp, finner foreldrerådets arbeidsutvalg som organ det vanskelig å organisere dette under streiken.