• Lillesand Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) er på plass i Røde Kors-båten i Lillesand. Her fra en tidligere øvelse. FOTO: LRKH

Redningsskøytene forventer enda flere oppdrag

De fire redningsskøytene i Agder jobber fra morgen til kveld. Slepeoppdragene står i kø for kystens voktere.