• HVER MORGEN: Hver morgen og ettermiddag i beitesesongen krysser bonde Jon Rislå fylkesveien mellom Lillesand og Birkeland med sine 43 kyr. Han driver melkeproduksjon sammen med faren, Børge Rislå. Sammen med naboer har de forsøkt å få gjennomslag for en undergang for både kyr og små barn i området. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Varsellampe mot kyr i veien

Melkebøndene på Eigeland får ikke kutunnelen de krevde. I stedet får de varselskilt med en lampe de aktiverer selv.