• Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (tv), mener kommunene Birkenes og Lillesand kan gjøre vedtak om å slå seg sammen nå. Ordfører i Birkenes, Arild Windsland er mer avventende.

Ønsker sammenslåing med Birkenes i 2016

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), mener at Lillesand og Birkenes må få opp farten og slå seg sammen innen to år.