• Statssekretær Bård Hoksrud (til v.) kom fra Oslo med fly, men lovet i sin tale ved billettmaskinen å ta toget tilbake. Til høyre ser vi NSBs strekningsansvarlige Dag Petter Helgesen, Mysti Trio som sørget for musikken, og noen togpassasjerer som havnet uforvarende midt oppe i feiringen. FOTO: Kjartan Bjelland

Nå er antall togavganger fra Kristiansand til Oslo nesten doblet

Sjelden har en rutetabell blitt feiret så ettertrykkelig som da side 50 og 52 i NSBs lille hefte for regiontog ble hyllet på jernbanestasjonen i Kristiansand mandag formiddag.