• NY SVØMMEHALL: Tegningene viser ny svømmehall i Vennesla. Den ligger i midten. Til venstre Venneslahallen, til høyre den ombygde ungdomsskolen. Legg merke til at uteområdene rundt anlegget oppgraderes vesentlig, etter disse planene. FOTO: ARKITEKTFIRMAET: EGERDAHL & NORDBØ AS

Venneslas nye svømmehall

Her er den første skissen til Venneslas nye badeanlegg. Prosjektet har en kostnadsramme på 86 millioner kroner.