• UTREDNING: Kåre Gunnar Fløystad ønsker å bedre forholdene for elever i videregående skoler i Aust-Agder. FOTO: Christian Storjord

Fri flyt av skoleelever

Det skal bli lettere for elever i grensekommuner å velge selv hvilken videregående skole de skal gå på. Aust-Agder åpner for fri flyt over grensene.