• HUN HAR FUNNET SVARET: Vennesla-jenta Tonje Marie Djupvik Hagen skiller seg ut når hun går gjennom Vennesla sentrum. Hun vet at mange stusser, men hun har funnet sine svar i Koranen. Hun mener nordmenn har for mange fordommer mot religionen hennes. FOTO: Jon Anders Skau

Venneslajenta som ble muslim

Hvorfor blir ei 20 år gammel jente fra Vennesla muslim og tar på seg hijab? Tonje Marie Djupvik Hagen har noen svar.