• FOTO: Vegard Nekstad

Mange voldsepisoder mot taxisjåfører

Hvert år blir flere titalls alvorlige voldsepisoder mot taxisjåfører rapportert.