Helsetilsynet refser kommunen

Da den senile 97-åringen fikk avslag om sykehjemsplass klaget de pårørende. Helsetilsynets dom er knusende.