Kutter seks lærerstillinger

Rådmannen sparte ikke fire millioner på skolenedleggelser. Nå vil han i stedet fjerne seks lærerstillinger.