• ØKER GEBYRET: Feiegebyret i Vennesla kommune øker fra 250 til 265 kroner per boenhet med pipe fra 1. januar 2013. FOTO: Frode Lindblom

Pipedebatt uten røyk

Alle som har pipe må betale feieavgift — om den er i bruk eller ei.