Høyere enn «monster-mastene»

Først vil Statnett oppgradere to masterekker fra Feda til Tonstad fra 300 til 420 kilovolt. Deretter kan en tredje rekke med enda høyere master bli reist for 500 kV likestrømsledninger.