• Lite til vei: Det ligger lite penger til vei på Sørlandet i neste års statsbudsjett. FOTO: Jarle R. Martinsen

Ikke noe godt budsjett for Sørlandet

— Jeg kan ikke se at dette på noe vis er et godt statsbudsjett for Sørlandet eller sett med "Høyrebriller", sier stortingsrepresentant Janne Fardal Kristoffersen (H). Hun vikarierer for Peter Gitmark, som er i pappaperm.