• KRITISK: - Ingen ting ser ut til å endre myndighetenes holdning til bruk av fattigdom som «innvandringspolitisk virkemiddel», sier Marie Louise Seeberg ved Nova, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. FOTO: Dan P. Neegaard

- Asylsøkere holdes i fattigdom

Forsker Marie Louise Seeberg ved Nova kaller utviklingen for asylsøkere "nærmest grotesk".