• Gods fra Europa kan gå rett på jernbane i Kristiansand, for deretter å kjøres på skinner til resten av landet. Den samme veien kan eksportgodset ta.

- Gir 60.000 færre trailerlass i året

Med jernbane direkte til havna i Kristiansand kan gods fraktes sjøveien til Norge, og videre på skinner. Resultatet er enorme besparinger for miljøet og veinettet.