Mistanke om rus etter båthavari

To menn endte i vannet like ved Dampskipsbrygga.