Frk. Larsen og Bakgården kan miste bevillingen

Kan miste skjenkebevillingen i tre dager, etter å ha skjenket overstadig beruset og mindreårig.