- Blitt mer redd for ting, mer oppmerksom, sover lite

Emma Martinovic fra Vennesla berget livet ved å svømme fra Utøya 22. juli. Månedene etter har lært henne helt nye sider av seg selv. Møt henne i vår nye dokumentarserie.