• MONTERING: Her er videokamera i skimmingsenheten påslått, og inntasing av pinkoden fra kunder i banken blir dermed avslørt. FOTO: Geir Iversen

Minibankskimmerne må i fengsel

De to mennene fra Bulgaria, som monterte skimmingsutstyr på flere minibanker, er dømt til fengselsstraff.