• FOTO: Jon Anders Skau

Litauere tilstår klokkeran

De tre mennene som har sittet varetekstfengslet siden ranet av Askeland Ur, 10. mars i år, tilstår nå væpnet ran.