• Ulovlig garasje: Denne garasjen langs Rosselandsvegen er ulovlig oppført. Nå har eieren, Anstein Birkeland, fått pålegg om å rive garasjen. Hvis det ikke skjer innen fristen, ilegger kommunen ham en engangsbot på 50.000 kroner og løpende dagbøter. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Klager på rivningsvedtak

Anstein Birkeland, som risikerer 50.000 kroner i bot for den ulovlige garasjen, vil prøve å redde byggverket ved å omregulere eiendommen.