• FARLIG VEI: Ny gang- og sykkelvei på Venneslaveien mellom Vennesla kirke og avkjøring til Heptekjerrhar fått høy prioritert. Avdelingsingeniør Ingrid S. Konsmo i kommunen håper sikkerhetstiltaket kommer fort på plass. Venneslaheimen ses til høyre (gult bygg). Søndagsbakken barneahage ligger midt i bildet, mens Vennesla videregående skimtes til venstre. FOTO: Frode Lindblom

Denne veien har fått høy prioritet

Både barn og eldre går langs sterkt trafikkerte Venneslaveien. Nå vil kommunen ha ny gang— og sykkelvei der så fort som råd.