Forsvarer svømmehallprosjekt

Varaordfører Berit Kittelsen (Ap) mener det var helt riktig å ta 15 millioner fra Hunsfoss skole til utbygging av Vennesla ungdomsskole.