I fengsel for amfetaminkjøp

En 31 år gammel mann av utenlandsk opprinnelse er dømt til ubetinget fengsel i ett år og fem måneder for narkotikaforbrytelser.