• SØPPEL: Kari De Wahl frykter turstien nå blir en ny søppelplass. FOTO: Jan O. Eide

Bruker tursti som søppelplass

Søppel hoper seg opp langs turstien ved Fiskåvann.