MANDAL: — Nå har jeg fått friheten tilbake, sier kvinnen som ble rispet opp da asylsøkeren angrep henne 9. desember i fjor.

Politistasjonssjef Bjart Gabrielsen er tilfreds med at saken har fått dette utfallet.

— Det var en utfordring å finne hans identitet og hvilket korrekt land vi skulle sende ham til, men det løste seg, sier han.

58-åringen er sendt til India. Gabrielsen sier at han har fått bekreftet at han er tilbake der. 58-åringen fikk avslag på asylsøknaden sin for flere år siden. Han ville blitt sendt ut på et tidspunkt, uavhengig av knivdramaet i Buen.Dette betyr samtidig at 58-åringen ikke blir straffeforfulgt i Norge.

— Det er riktig, men totalt sett mener vi løsningen med å utvise er best opp mot det trusselen han utgjorde for samfunnet i Mandal, sier Gabrielsen.

Sterk lettelse

Kvinnen som ble knivskadet forteller om en sterk lettelse etter at hun fikk vite om utvisningen sist fredag.

— Vi har levd i en boble av utrygghet helt siden hendelsen, sier hun.Hun har gått med voldsalarm og har hatt en stadig frykt for igjen å bli angrepet.

– Jeg registrer at han ikke blir straffeforfulgt i Norge, men for oss som familie var denne løsningen den aller beste, sier kvinnen.

Engasjerte seg

ENGASJERT: Frps Åse Michaelsen har engasjert seg sterkt i saken om knivstikkeren, og er tilfreds med at han nå er utvist. Foto: Jarle R. Martinsen

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) har engasjert seg sterkt i saken. Hun tok den opp i Stortingets spørretime. Hun har også vært i kontakt med Utlendingsdirektoratet, politiet og Justisdepartementet for å prøve å få til en løsning. Blant annet har hun bedt om at 58-åringen i alle fall ble flyttet til et annet sted enn Mandal.— Det er derfor godt å høre at saken har endt som den har gjort, sier Michaelsen.

Hun ser at det kan settes spørsmålstegn ved at vedkommende slipper fengselsstraff.

— Men jeg tror en utvisning i seg selv er straff god nok. Sett opp mot hva en rettssak koster samfunnet, er dette samlet sett den beste løsningen, sier hun.