• KLAGESTORM: Naboklagene har vært mange mot Wehustoppen, blant annet etter at en romfamilie bebodde en av hyttene.  FOTO: Henrik Ihme

Vil kreve erstatning ved stenging

Advokat Sverre Nordmo varsler erstatningskrav mot Vennesla kommune dersom politikerne vedtar å stenge ned Wehustoppen camping.