VENNESLA: — Vi skal ha byggeklare tomter og klare boliger i alle deler av kommunen. Tiden med svak befolkningsvekst i Vennesla er et tilbakelagt stadium, sier ordfører Torhild Bransdal (KrF) til Fædrelandsvennen.

Politikerne i Vennesla har åpnet opp for en betydelig boligutbygging i kommunen i årene fremover, og de neste årene kommer det leiligheter og byggeklare tomter i stort antall.

En gjennomgang Fædrelandsvennen har gjort av alle boligprosjektene i kommunen, viser at det bygges eller skal bygges i overkant av 1100 boenheter. Av prosjektene som foreligger nå antas det at mange starter opp i år eller neste år, og at den siste spikeren hamres inn i 2019. Det er inkludert de rundt 500 leilighetene som skal bygges på Hunsøya, men ikke inkludert det store boligprosjektet på Venneslaheia som ventes igangsatt i 2015 - med totalt 1300 nye boliger.

Bygging i gang

Nye boligfelt klargjøres nå for bygging, og flere nye boligprosjekter kommer i gang til høsten. I sentrum er byggingen av Wiig-gården allerede godt i gang, og i høst starter trolig byggingen av to nye leilighetskomplekser på Venneslamoen. I 2013 starter sannsynligvis også byggingen av boligkomplekset Vennesla Kvarter. Noen boligprosjekter er også på vent, på grunn av uferdige reguleringsplaner eller liten interesse i markedet.

— Det er en vedvarende høy byggeaktivitet og etterspørsel etter boliger i Vennesla. 2009 var et toppår, og boligbyggingen har ligget på et jevnt høyt nivå siden, sier leder på enhet for plan og utbygging i Vennesla kommune, Eivind Mauland.

Politikerne i Vennesla kan nemlig regne med sterk befolkningsvekst fremover. I dag bor det rundt 13.500 mennesker i Vennesla kommune, og vekstprognosene ligger på 1,5 prosent av det tallet årlig. De siste årene har veksten også overgått prognosene, som kommer av fødselsoverskudd og nasjonal og utenlandsk tilflytting.

ARBEID I SENTRUM: Arbeidet på Wiig-gården i Vennesla sentrum er ventet ferdig til neste år. Her skal det komme 13 nye leiligheter. Foto: Kjartan Bjelland

— Vi venter stor vekst fremover, og vi må ha en langsiktig plan for å ta imot denne befolkingsøkningen. Vi har en jevn og stabil vekst, og det er lite som tilsier at dette ikke skal fortsette, sier Mauland.

Flytter fra Kristiansand

Flyttemønsteret i Knutepunkt Sørlandet, omtalt i Fædrelandsvennen mandag, viser at Vennesla hadde en innenlands tilflytting i fjor på 681 personer, mens 564 flyttet ut. Av innflytterne kom 104 fra Kristiansand. Det er mer enn for eksempel Lillesand, som trakk 75 innflyttere fra Kristiansand.

Eiendomsmegler i Exbo, Asbjørn Svaland, sier at den kjøpesterke målgruppa for sentrumsleiligheter på 50+ ikke er stor nok i Vennesla til at leilighetene blir solgt, og han oppfordrer utbyggerne til å avertere utenfor kommunen, og da spesielt i Kristiansand.

— Vi markedsfører Vennesla som et godt alternativ for kristiansandere, for vi er nødt til å finne kjøpere utenfra. Her får folk en bedre standard, større tomt og mer for pengene. Dessuten er det god infrastruktur her, og gode tilbud, blant annet på barnehage, sier han.

Svaland mener at mange av de nye boligene og tomtene går til nettopp nye innflyttere til kommunen – og da gjerne fra Kristiansand.

— Inntrykket mitt er at stadig flere fra Kristiansand ser fordelene med å flytte til Vennesla, enn for bare en tre, fire år siden. Og spesielt dem som tidligere så på Strai og Mosby som aktuelt å flytte til. Men samtidig er det også en del fra nærområdene rundt, og en del internflytting i kommunen, sier han.

Variabelt salg i sentrum

En del private eiendomsprosjekt i Vennesla har stått på vent på grunn av manglende salg.

— Det er et litt mettet marked på leiligheter i sentrum nå. Etterspørselen er ikke så stor for øyeblikket, og prisene må være riktige. Men jeg tror salget vil løsne utover høsten, og boliger utenfor sentrum er lettere å selge, sier Exbo-megler Asbjørn Svaland.

Hans meglerkontor i Vennesla selger blant annet leilighetene i de planlagte leilighetsbyggene Graslia (13 leiligheter) og Skogliparken (26 leiligheter) i Vennesla sentrum, og på begge er forhåndssalget nå rundt 50 prosent.

— I sentrum er det lavere omsetning enn vi hadde håpet på, og det er fordi prisene er litt høyere her. Men byggingen av begge disse prosjektene starter nå i høst, og da regner jeg med at salget tar seg videre opp, sier han.

Svaland selger også tomtene på det nye byggefeltet på Hommelia, der syv tomter til nå er solgt.

— Det er et stort og variert tilbud av boliger i Vennesla, og sett under ett så har vi en jevn og god omsetning, sier han.

- Bygges mange nye boliger

Han tror ikke det nå bygges for mye i Vennesla.

— Det bygges mange nye boliger nå, men med så mye tilflytting til kommunen så må det være det. Konkurranse på markedet er bare sunt, og det er bedre med for mange boliger på markedet enn for få.

Mariann Thomassen, megler i Plussmegleren, bekrefter at markedet har falt litt i forhold til i fjor. Da ble elleve av leilighetene i Wiig-gården solgt.

— De ble alle kjøpt av venndøler som var lei av å bo i enebolig, sier hun.

Hun merker også pågangen fra Kristiansand, men da mest på eneboligmarkedet.

— Det er mange unge par som kommer opp og ser på enebolig, for det blir fort for dyrt i byen, sier hun.