• PUNKTERT: Dette Widerøe-flyet venter på et dekk som kommer med teknikere fra Sandefjord. FOTO: Mads Ommundsen

Punktering fører til forsinkelse på Kjevik

Et Widerøe-fly må vente på at teknikere kjører fra Sandefjord med nytt dekk.