- Folk bryter sperringer mens steinblokker raser ned

Veisperringer, skilt og andre tiltak stopper ikke folk i å ta snarveien inn på anleggsområder der steiner på flere tonn slippes ned i veien fra opptil 100 meters høyde.