Fem bøtelagt for manglende bilbelte

I tillegg til bilbelte-foreleggene, fikk to bilister svi for mobilbruk under politikontrollen.