• BOLIGER: Det er planer om konsentrert boligbebyggelse på Bjørnebruket på Birkeland. FOTO: Jostein Blokhus

Nytt boligområde i Birkenes

Plankontoret Hallvard Homme AS har startet arbeidet med en reguleringsplan for Bjørnebruket like ved Birkeland sentrum.