• Dugnadsfolket på Songvaar Fyr utenfor Søgne bruker vårsola til rekordtidlig åpning av fyrområdet for besøkende. Fra høyre Svein Eikeland, Per Belland og Geir Smebøle i full gang med smått og stort som skal på plass. FOTO: Jan-Erik Stiland

Vårtegn i havgapet

En måned tidligere enn vanlig har Songvaar Fyrs Venner gjort fyrøya klar for besøkende.